เกมแท้ ซื้อง่าย ส่งไว ราคาถูก ต้องไข่หอม

ซื้อล่าสุด

49
58
539
634
1,302
1,531
293
345
292
344

สินค้ายอดฮิต

520
612
62
73
651
765
344
404
419
493
239
282
399
470
293
345
176
207

แฟนเพจ

Dead by Daylight - Curtain Call Chapter

 ใส่ตระกร้า
Dead by Daylight - Curtain Call Chapter
Platform: 
สถานะสินค้า: มีสินค้า พร้อมส่งทันทีที่ซื้อ!
เพิ่มเติม: http://store.steampowered.com/app/799200..
130
150Curtain Call is a brand new chapter for Dead by Daylight. It includes a new Killer, a Survivor and a Map as well as an exclusive item for the new survivor.

People often speak of the tears of a clown, of the sadness that lies beneath the greasepaint smile. What if that wasn’t sadness, but a deep malevolence, born of a life spent in the pursuit of drink and gluttony? A mind that sees others only as vessels for torture, and reduces their bodies down to a single finger, a trophy to be added to a collection? For something like that to survive, it would have to wear a disguise, cloak itself in a brighter aspect and a broad smile, even if it were just painted on.
Kate Denson’s smile is genuine, friendly and warm. She sings of love and life, family and hope. She holds those values dear, and will fight anyone who tries to destroy them.

Carnival of Souls
Carnivals are places of fun and laughter, of color and light, beacons of happiness in the dark. Make sure not to walk too far from the crowds and music, to be lured by the painted panels and inviting light of that lonely caravan, or you just might find one of your fingers added to the Clown’s collection.

Macabre Mementos

The Clown has long used his nomadic lifestyle as a cover for his twisted pastimes. He distanced himself from a society that hated and feared him, living as a parasite, enticing those who strayed too near, anesthetizing and trapping them like butterflies. Beware, if you feel your senses dulling and your head getting light, RUN!


Killer Power - The Clown: The Afterpiece Tonic
Throughout his years experimenting with anesthetics and muscle relaxants, The Clown developed several effective concoctions and formulas. He used his favorite, The Afterpiece Tonic, to great effect, intoxicating and capturing many unwilling victims.

Tap or hold and release the Power button to launch a bottle of The Afterpiece Tonic. On contact, the bottle breaks, emitting a gas cloud that intoxicates any survivors within the area of effect.

Intoxicated Survivors suffer from impaired vision, reduced movement speed, and involuntary coughing for 1.5 seconds.
Press and hold the Active Ability button to replenish your bottles of The Afterpiece Tonic.The Clown comes with 3 new perks.

The Clown has a surprising agility for a man of his size, along with a terrifying appearance and the ability to sabotage the Survivor’s efforts.

Bamboozle

Your Vault speed is faster. Performing a Vault action calls upon The Entity to block that vault location temporarily.
Only one vault location may be blocked in this way at any time. The vault location is blocked only for Survivors.

Coulrophobia

All survivors healing within your Terror Radius have a penalty to healing speed.

Pop goes the Weasel

After hooking a Survivor, the next generator you break is instantly regressed by a chunk. Normal generator regression applies after the damage is done.
Pop goes the Weasel is active for a limited time after the Survivor is hooked.


Hopeful Songbird

Kate Denson’s life was one of spreading joy and warmth to those around her. She made friends easily and friends soon became like family. Somehow she ended up here, where the only warmth comes from a bonfire and there is no joy to be found. Her attitude hasn’t changed though and she will do all she can to protect the new friends she makes.
Kate Denson comes with 3 new perks.

Windows of Opportunity

Unlocks potential in one's aura reading ability. Auras of pallets and vaults are revealed to you when within range.
Windows of Opportunity has a cooldown when vaulting or dropping a pallet during a chase.

Boil Over

You are a battler and do everything to escape a foe's grasp. Your struggling effects on the Killer are increased.
You obscure the Killers ability to see hook auras within range.

Dance with me

When performing a fast vault or leaving a locker in a sprint, you leave no scratch marks for a limited time.
Dance with me has a cooldown.

Exclusive Item for Kate

The Curtain Call Chapter includes an exclusive item for Kate, the Midday Slip Dress, only available as part of the DLC (not if you purchase each character separately).
Campbell’s Chapel


Father Campbell’s Chapel was once a haven from the horrors of the rest of the asylum. Patients would come here for refuge, to seek guidance from the Father and to unburden their souls. Then, on that fateful night, the Asylum’s halls fell quiet and the Father met his end in the confessional that had helped so many.
Now it has been joined by a strange companion: a brightly colored caravan, pulled by a shadowy horse. Only a fool would let the bright colors seduce them into visiting…

Minimum:

  • OS: 64-bit Operating Systems (Windows 7, Windows 8.1)
  • Processor: Intel Core i3-4170 or AMD FX-8120
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 25 GB available space
  • Sound Card: DX11 compatible
  • Additional Notes: With these requirements, it is recommended that the game is played on Low quality settings.

...